سازمان نظام صنفی رایانه ای

حمایت عملی از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای

حمایت عملی از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای

فعالیت این شرکت از تاریخ 1384/01/01 متوقف شده است.

اطلاعات تماس
دفترمرکزی
دفترمرکزی
ایران، تهران، تهران
خیابان سهرودی شمالی ، خیابان توپچی ، شماره ۳
اخبار
بازدیدهای اخیر