عکس پروفایل سامانه متقاضی

سامانه متقاضی (بهبود تجارت صدرا)

بازار تقاضای مجازی ( اولین سامانه فروش بر اساس تقاضا)

عکس پروفایل سامانه متقاضی

سامانه متقاضی (بهبود تجارت صدرا)

بازار تقاضای مجازی ( اولین سامانه فروش بر اساس تقاضا)

بازار تقاضای مجازی ( اولین سامانه فروش بر اساس تقاضا)

هدف از ایجاد بازار تقاضای مجازی برای اولین بار در جهان و فواید متعدد مدیریت بازار تقاضای کشور جهت کمک به توازن بین بازار تقاضا و بازار عرضه می باشد.

نقش‌ها

کسب‌وکار
نوع کسب و کار: سهامی خاص
نوع مالکیت: خصوصی
اندازه: کوچک (تا 20 نفر)
نوع فعالیت: خدماتی

اطلاعات تماس

سایت متقاضی

بنیان‌گذاران