سامان آوران توسعه

مشاوره، آموزش و پژوهش در حوزه مدیریت، مهندسی و سیستم ها
اطلاعات تماس
دفترمرکزی
دفترمرکزی
ایران، یزد، یزد
خیابان مطهری، پارک علم و فناوری یزد، واحدAc1-1
سایت اصلی
رایانامه

مشاوره، آموزش و پژوهش در حوزه مدیریت، مهندسی و سیستم ها

شرکت سامان‌آوران توسعه با هدف رشد و اشاعه‌ی فرهنگ مشاوره و کمک به صنایع، سازمان‌ها و ارگان‌ها‌ی مختلف جهت حل مشکلات تولیدی، کیفی و سازمانی، رشد و توسعه‌ی بیشتر با استفاده از تکنیک‌ها و روش‌های جدید علمی‌، رسیدن به روش‌های نوین و بومی، در سال 1379 با همکاری جمعی از متخصصین و اعضای هیئت علمی دانشگاه تأسیس شد.

اعضا هیئت مدیره
عباس زارع بنادکوکی
مدیر عامل
علی اکبر اولیا
رئیس هیئت مدیره
فضل اله ساجدی
عضو هیئت مدیره
بازدیدهای اخیر