سانپا

سامانه ارزیابی و نظارت بر پروژه های اقتصاد مقاومتی

سامانه ارزیابی و نظارت بر پروژه های اقتصاد مقاومتی

از سامانه سانپا برای زمان بندی و همین طور کنترل پروژه های مصوب اقتصاد مقاومتی استفاده می شود. در پروژه های زیربنایی، عمرانی، صنعتی، کشاورزی، پتروشیمی و در هر نوع پروژه دیگر که فعالیت های مختلف در آن به طور منظم انجام می شوند می توان از سامانه کنترل پروژه (سانپا) برای زمان بندی کلان پروژه ها، کنترل پروژه ها، پیش نیازها، الزامات و مفروضات پروژه ها، ذینفعان پروژه ها، برآورد هزینه و بودجه تخصصی به آن پروژه ها و روند پیشرفت و در نهایت ساختار شکست کار پروژه ( WBS) استفاده نمود.

بنیان‌گذاران
عابد شیخ بهایی
بنیان‌گذار
اعضا هیئت مدیره
عابد شیخ بهایی
مدیر عامل
بازدیدهای اخیر