ستاره آلتین صنعت آذربایجان

برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستمهای خودکار
اطلاعات تماس
دفترمرکزی
ایران، آذربایجان شرقی، تبریز
بلوار کارگ، کوچه (آذروطن )، بلوار ملت، پلاک 0، طبقه همکف

برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستمهای خودکار

اعضا هیئت مدیره
محمد حسین زاده یامچی
زهرا علی اکبری
بازدیدهای اخیر