عکس پروفایل ستاره برتر

ستاره برتر (صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه ستاره برتر)

صندوق سرمایه گذاری جسورانه

عکس پروفایل ستاره برتر

ستاره برتر (صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه ستاره برتر)

صندوق سرمایه گذاری جسورانه

نقش‌ها

سرمایه گذار
نوع سرمایه گذار: سرمایه گذار خطرپذیر ، شرکت یا صندوق سرمایه گذاری
شکل تمرکز: عمومی

اطلاعات تماس

دفتر مرکزی
ایران، تهران، تهران
خیابان شهید اسلامبولی خیابان پنجم، پلاک 18 طبقه سوم واحد 9

سرمایه گذاری ها