سترگ اندیشه ایرانیان

ارائه دهنده راهکارهای مبتنی بر زیرساخت داده مکانی و هوش سازمانی
اطلاعات تماس
دفترمرکزی
دفترمرکزی
ایران، آذربایجان شرقی، تبریز
خیابان هفت تیر، ساختمان هواپیمایی ایران ایر، شرکت سترگ اندیشه ایرانیان
سایت اصلی

ارائه دهنده راهکارهای مبتنی بر زیرساخت داده مکانی و هوش سازمانی

اعضا هیئت مدیره
علی سیف الدینی اصل
مدیر عامل
مهدی سیف الدینی اصل
بازدیدهای اخیر