سخن پرداز نصیر

نرم افزار کمک درمان لکنت زبان مجهز به هوش مصنوعی
هوش مصنوعی
سلامت

نرم افزار کمک درمان لکنت زبان مجهز به هوش مصنوعی

محصول "سخن روان" در قالب یک نرم‌افزار (اپلیکیشن) عرضه می‌شود که ابتدا از کاربر می‌خواهد تا یک متن پیشنهادي را روخوانی کند، گفتار فرد در حین خواندن ضبط می‌گردد. در ادامه با استفاده از روش‌هاي پردازش گفتار، ویژگی‌هاي مناسب از فریم‌هاي متوالی گفتار استخراج شده میزان شباهت بین آن‌ها توسط یک شبکه عصبی ارزیابی می‌شود. نرم‌افزار، شبکه شباهت بین فریم‌هاي متوالی گفتار را به صورت یک ماتریس شباهت درآورده با نگاشت مقادیر ماتریس به شدت روشنایی، یک تصویر باینري تشکیل می‌دهد.

نقش‌ها
کسب‌وکار
نوع کسب و کار: سهامی خاص
نوع مالکیت: خصوصی
اندازه: کوچک (تا 20 نفر)
نوع فعالیت: خدماتی
دریافت خدمات شتابدهی
نوپاهای فناوری‌های همگرا
بازدیدهای اخیر