سدره

سامانه‌های دیدبانی و نظارت هوشمند

سامانه‌های دیدبانی و نظارت هوشمند

کنترل و رفع آلودگی با استفاده از مدلسازی آلودگی جو زمین و شناسایی منشاء آلاینده‌ها از طریق تحلیل انواع تصاویر ماهواره‌ای.

بنیان‌گذاران
علیرضا دینورزاده
بنیان‌گذار
علیرضا سلیمان‌زاده
بنیان‌گذار
دریافت خدمات شتابدهی
پیشرانا
افراک
بازدیدهای اخیر