سرآمدی فناورانه ایلیاتوس

سامانه حفظ و نگهداری مخازن اطلاعاتی و بروزرسانی آن

سامانه حفظ و نگهداری مخازن اطلاعاتی و بروزرسانی آن

این مجموعه از سال ۱۳۸۲ بر روی پروژه ‏هایی همچون معماری سازمانی، بهبود فرایندها، مستندسازی دانش سازمانی، تجزیه و تحلیل سیستم‏ها و ساختار و تشکیلات مشغول به فعالیت بوده‏ است. در سال ۱۳۸۹ گروه مشاوره مدیریت C4E شکل گرفت و تمرکز فعالیت‏ های خود را بر مشاوره تعالی سازمانی قرار داد. سرانجام در سال ۱۳۹۶ شرکت سرآمدی فناورانه ایلیاتوس همزمان با ارائه نسخه اول نرم‌افزار پیشران فعالیت رسمی خود را آغاز نمود.

بازدیدهای اخیر