سرامیک صنعت آفاق

مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی
اطلاعات تماس
دفترمرکزی
ایران، البرز، کرج
فردیس - بخش مشکین دشت - شهر مشکین دشت-محله شهرمشکین دشت-خیابان متوسلیان (سازمان سنجش )-بلوار امام خمینی (خاک شناسی )-پلاک 0-طبقه همکف

مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی

اعضا هیئت مدیره
حسین اسلامی شاهد
بازدیدهای اخیر