سرای شهزاد

استارت آپ فعال در حوزه خدمات بانکی

استارت آپ فعال در حوزه خدمات بانکی

تمام مهاجرین بدون داشتن حساب بانکی ازکل خدمات بانکی بهره‌مند می‌شوند، تو دیگه تنها نیستی!

اطلاعات تماس
بنیان‌گذاران
رسول نظری
بنیان‌گذار
دریافت خدمات شتابدهی
رادمان کیش
بازدیدهای اخیر