سرزمین آگور فرتاک

ارائه خدمات کشاورزی خانگی و پرورش سبزیجات مصرفی و گیاهان دارویی

ارائه خدمات کشاورزی خانگی و پرورش سبزیجات مصرفی و گیاهان دارویی

شرکت سرزمین آگور فرتاک در فروردین ماه سال ۱۳۹۵ شروع به فعالیت نمود. طراحی وساخت دستگاه مزرعه ی همراه سلامت خانواده اولین تولید شرکت سرزمین آگور فرتاک می باشد که امکان کشاورزی خانگی و پرورش سبزیجات مصرفی و گیاهان دارویی درفضاهای بسته را فراهم می نماید.

بازدیدهای اخیر