سرمایه گذاری جسورانه هدهد

سرمایه گذاری جسورانه
خدمات مالی

سرمایه گذاری جسورانه

نقش‌ها
سرمایه گذار
نوع سرمایه گذار: سرمایه گذار خطرپذیر
اطلاعات تماس
دفترمرکزی
دفترمرکزی
ایران، اصفهان، اصفهان
خیابان ۲۲ بهمن، مجموعه اداری غدیر، مرکز کارآفرینی فناورانه نوپا، شرکت سرمایه‌گذاری جسورانه هدهد
وبسایت
رایانامه
اخبار
بازدیدهای اخیر