عکس پروفایل سرمایه گذاری خطرپذیر شرکتی سپهر

سرمایه گذاری خطرپذیر شرکتی سپهر (سرمایه گذاری سپهر صادرات ایران)

شرکت سرمایه گذاری خطرپذیر بانک صادرات

عکس پروفایل سرمایه گذاری خطرپذیر شرکتی سپهر

سرمایه گذاری خطرپذیر شرکتی سپهر (سرمایه گذاری سپهر صادرات ایران)

شرکت سرمایه گذاری خطرپذیر بانک صادرات

نقش‌ها

سرمایه گذار
نوع سرمایه گذار: سرمایه گذار شرکتی ، سرمایه گذار خطرپذیر
شکل تمرکز: عمومی

اطلاعات تماس

تلفن تماس
دفتر مرکزی
ایران، تهران، تهران
طرشت میدان تیموری ، بلوار شهید صالحی برج فناوری شریف
رایانامه
شبکه‌های اجتماعی

اعضا هیئت مدیره