سرمایه گذاری کران

سرمایه گذاری خطرپذیر
خدمات مالی: بورس و سرمایه گذاری: سرمایه گذاری خطرپذیر

سرمایه گذاری خطرپذیر

نقش‌ها
سرمایه گذار
نوع سرمایه گذار: سرمایه گذار خطرپذیر
شکل تمرکز: عمومی
اطلاعات تماس
سرمایه گذاری ها
صندوق جسورانه سرو
آراز سیلیکون
ایرانکت
همراه مکانیک
جاروب
ایران تلنت
باسلام
رستک
70,000,000,000 ریال
بازدیدهای اخیر