سلامت بینا فارمد

دارو و فرآورده های پیشرفته حوزه تشخیص و درمان
اطلاعات تماس
دفترمرکزی
ایران، تهران، تهران
بیمه ، خیابان مسعودآزمون نیا (بیمه 2 ) ، بزرگراه شهیدامیر سرلشگر حسین لشگری ، پلاک 31 ، طبقه اول

دارو و فرآورده های پیشرفته حوزه تشخیص و درمان

اعضا هیئت مدیره
فروهه ظهیر جوزدانی
عضو هیئت مدیره
علی رستگاری
عضو هیئت مدیره
بازدیدهای اخیر