سلفیت - ایده گزین تندرستی

اپلیکیشن جامع تناسب اندام و سفارش آنلاین غذای رژیمی

اپلیکیشن جامع تناسب اندام و سفارش آنلاین غذای رژیمی

سلفیت اپلیکیشن تناسب اندام و سفارش آنلاین غذای رژیمی است.

بنیان‌گذاران
هانی گلشنی
بنیان‌گذار
اعضا هیئت مدیره
هانی گلشنی
مدیر عامل
بازدیدهای اخیر