عکس پروفایل سنجه

سنجه (زیست تشخیص سنجه)

تولید کیت های تشخیص سریع

عکس پروفایل سنجه

سنجه (زیست تشخیص سنجه)

تولید کیت های تشخیص سریع

تولید کیت های تشخیص سریع

تولید انواع کیتهای تشخیصی با استفاده از فناوری Assay Flow Lateral.

اطلاعات تماس

شبکه‌های اجتماعی

بنیان‌گذاران

دریافت خدمات شتابدهی