سنجه

تولید کیتهای تشخیص
سلامت: نظارت و تشخیص بیماری: دیگر روش های تشخیص بیماری

تولید کیتهای تشخیص

تولید انواع کیتهای تشخیصی با استفاده از فناوری Assay Flow Lateral.

اطلاعات تماس
بنیان‌گذاران
سعید ابراهیمی
بنیان‌گذار
محبوبه رزاقی
بنیان‌گذار
هادی باقری
بنیان‌گذار
دریافت خدمات شتابدهی
بُندا لَب
افراک
بازدیدهای اخیر