سنجه

تولید کیتهای تشخیص
سلامت: نظارت و تشخیص: دیگر روش های تشخیص

تولید کیتهای تشخیص

تولید انواع کیتهای تشخیصی با استفاده از فناوری Assay Flow Lateral.

اطلاعات تماس
بنیان‌گذاران
سعید ابراهیمی
بنیان‌گذار
محبوبه رزاقی
بنیان‌گذار
هادی باقری
بنیان‌گذار
دریافت خدمات شتابدهی
بُندا لَب
بازدیدهای اخیر