سنگ چین زاهدان

ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته
اطلاعات تماس
دفترمرکزی
ایران، تهران، تهران
خیابان امام خمینی 59 - پلاک 34

ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته

اعضا هیئت مدیره
مهدی آریان فرد
رئیس هیئت مدیره
محمدرضا آریان فرد
عضو هیئت مدیره
بازدیدهای اخیر