سن ایچ - عالیفرد

تولید انواع کنسانتره، آبمیوه، نوشیدنی و شربت

تولید انواع کنسانتره، آبمیوه، نوشیدنی و شربت

شرکت عالیفرد که با برند سن ایچ شناخته می شود، در حوزه تولید تولید انواع کنسانتره، آبمیوه، نوشیدنی و شربت فعالیت دارد.

اعضا هیئت مدیره
فردین عالی زاد
مدیر عامل
بازدیدهای اخیر