سورنا ونچرز

پلتفرم تخصصی سرمایه‌گذاری، جذب ایده و تیم‌ها در حوزه سلامت

پلتفرم تخصصی سرمایه‌گذاری، جذب ایده و تیم‌ها در حوزه سلامت

سورنا ونچرز با هدف ایجاد ارتباط با مخاطبین حوزه‌ی سلامت و دغدغه تحول در مسیر آموزش کسب و کار، تربیت نیروی‌ متخصص و همچنین برقراری هر چه بهتر ارتباطات موثر و اجتماع پویا برای برطرف کردن خلاهای موجود به فعالیت در این حوزه شکل گرفته است.

بازدیدهای اخیر