عکس پروفایل سوواران

سوواران

شرکت آبیاری

عکس پروفایل سوواران

سوواران

شرکت آبیاری

شرکت آبیاری

هسته اصلی گروه سوواران ( در لغت به معنای میراب، کسی که مدیریت آب دست اوست ) در سال ۱۳۹۴ با هدف تهیه و تولید نقشه‌های جغرافیایی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS تشکیل شد.

اطلاعات تماس

آدرس سایت