سوچن - توسعه هنر و فناوری مکران اکسون

فروشگاه صنایع دستی بانوان سیستان و بلوچستان

فروشگاه صنایع دستی بانوان سیستان و بلوچستان

برند سوچن وابسته به شرکت توسعه هنر و فناوری مکران اکسون با حضور جمعی از بانوان دغدغه مند سیستان و بلوچستان با رویکرد کارآفریی اجتماعی و تسهیلگری فعالیت خود را از ابتدای سال1396 آغاز کرد. این شرکت هنر بنیان با هدف ایجاد زمینه اشتغال و درآمدبرای زنان روستایی مدلی جدید را برای فعالیت پیاده کرد.

بنیان‌گذاران
مینا شیرانی
بنیان‌گذار
اعضا هیئت مدیره
مینا شیرانی
مدیر عامل
جذب سرمایه
داوین
بازدیدهای اخیر