سپتک - فراجهش ویرا

تولیدکننده گجت های خانه هوشمند و اینترنت اشیا

تولیدکننده گجت های خانه هوشمند و اینترنت اشیا

سپتک از سال ۱۳۹۵ کار تحقیقاتی را بر روی کنتورهایی آلتراسونیک مبتنی بر اینترنت اشیا آغاز کرد که هدف اصلی رفع معضلات به وجود آمده در بخش کنتورهای تجمیعی و ساخت و ارائه کنتورهای پیشرفته و کارآمد نسل چهارم به سازندگان واحدی مسکونی و تجاری بود. هم اکنون نیز عمده فعالیت تیم سپتک بروی اینترنت اشیا، خانه های هوشمند و کنتورهای هوشمند می باشد.

بنیان‌گذاران
پژمان فرمانبر
بنیان‌گذار
اعضا هیئت مدیره
پژمان فرمانبر
مدیر عامل
جذب سرمایه
موسسه دانش‌بنیان برکت
بازدیدهای اخیر