سپیدان عصاره

تولید و صادرات فرآورده های شیرین بیان

تولید و صادرات فرآورده های شیرین بیان

شرکت سپیدان عصاره در زمینه تولید و صادرات فرآورده های شیرین بیان فعالیت دارد.

اعضا هیئت مدیره
میثم شکری پور
مدیر عامل
بازدیدهای اخیر