سیال سازان آذران تدبیر

ارایه مشاوره فنی تخصصی و مدیریتی، راه اندازی سیستم های کیفی و تجهیز
اطلاعات تماس
دفترمرکزی
ایران، آذربایجان شرقی، تبریز
جاده صنعتی ، بلوار صنعت ، کوچه فناوری خودرو ، پلاک 0 ، ق 16280212 ، طبقه دوم

ارایه مشاوره فنی تخصصی و مدیریتی، راه اندازی سیستم های کیفی و تجهیز

اعضا هیئت مدیره
سهند میرزازاده
مدیر عامل
امیر ممدوح وزیرآبادی
رئیس هیئت مدیره
مریم هندی زاده
عضو هیئت مدیره
بازدیدهای اخیر