سیس نینی

وبسایت و اپلیکیشن والدین و کودک
اطلاعات تماس
دفترمرکزی
ادمین سایت
دفترمرکزی
ایران، تهران، تهران
کارخانه نوآوری آزادی
سایت اصلی
رایانامه

وبسایت و اپلیکیشن والدین و کودک

بنیان‌گذاران
حمید جشنی
بنیان‌گذار
اعضا هیئت مدیره
حمید جشنی
مدیر عامل
بازدیدهای اخیر