سیمیا سرویس

ارائه دهنده خدمات به ایرانیان خارج از کشور

ارائه دهنده خدمات به ایرانیان خارج از کشور

سیمیا یک شرکت خصوصی در ایران است که با هدف ارائه خدمات متناسب با نیازهای ایرانیان خارج از کشور شکل گرفته است و در حال حاضر خدماتی از قبیل انجام و پیگیری امور اداری و قانونی در داخل کشور، مشاوره روانشناسی و مشاوره آنلاین حقوقی را به مخاطبانش ارائه می‌کند.

بنیان‌گذاران
مهدی قطبی
بنیان‌گذار
علیرضا توکلی
بنیان‌گذار
اعضا هیئت مدیره
مهدی قطبی
مدیر عامل
بازدیدهای اخیر