سیناد

سامانه یکپارچه نظارت و اجرای درمان تکمیلی، اپلیکیشن موبایلی و دسکتاپی ارائه خدمات به بیمه شدگان درمان تکمیلی شرکتهای بیمه
اطلاعات تماس
دفترمرکزی
ادمین سایت
دفترمرکزی
ایران، تهران، تهران
خیابان سمیه، پ 112، واحد 8

سامانه یکپارچه نظارت و اجرای درمان تکمیلی، اپلیکیشن موبایلی و دسکتاپی ارائه خدمات به بیمه شدگان درمان تکمیلی شرکتهای بیمه

اعضا هیئت مدیره
ابوالفضل شیخلو
مدیر عامل
بازدیدهای اخیر