سینما کارآفرینی قاصدک

تولید وپخش محتوا و مدیای تخصصی
رسانه، هنر و سرگرمی: ویدئو: تدوین ویدئو
رسانه، هنر و سرگرمی: ویدئو: فیلم: توزیع فیلم
رسانه، هنر و سرگرمی: ویدئو: فیلم: تولید فیلم

تولید وپخش محتوا و مدیای تخصصی

در مجموعه پیام قاصدک مخاطبین با دنیای موفقیت و اصول حاکم بر آن آشنا شده و در می یابند که موفقیت حاصل اقبال و شانس بی پایه و اساس نیست، بلکه حاصل تلاش و کوشش آگاهانه و استفاده از قواعد و علوم خاص خود است؛ پیام قاصدک پیام علم ، حرکت و نوآوری است.

اطلاعات تماس
موبایل
موبایل
دریافت خدمات شتابدهی
شاولد
افراک
بازدیدهای اخیر