شبکه اشیاء هوشمند انجیر

برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستمهای خودکار
اطلاعات تماس
دفترمرکزی
ایران، تهران، تهران
جنت آباد جنوبی ، کوچه شهید ابوالحسن شاملو ، بزرگراه شهید سر لشکر ستاری ، پلاک 90 ، طبقه سوم ، واحد شمالی

برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستمهای خودکار

بازدیدهای اخیر