عکس پروفایل شتاب

شتاب (سرمایه گذاری امین اعتماد)

هاب کسب و کار

عکس پروفایل شتاب

شتاب (سرمایه گذاری امین اعتماد)

هاب کسب و کار

هاب کسب و کار

شتاب یک هاب کسب و کار است که جامعیتی از نیازمندی های راه اندازی‌،رشدو نمو یک کسب و کار را پوشش می‌دهد و نام آن برگرفته از ابتدای کلمات: شناسایی، توانمند سازی، استعدادیابی و بازارکار است.

نقش‌ها

کسب‌وکار
نوع کسب و کار: سهامی خاص
نوع مالکیت: خصوصی
اندازه: کوچک (تا 20 نفر)
نوع فعالیت: خدماتی

اطلاعات تماس

رایانامه
شبکه‌های اجتماعی

دریافت خدمات شتابدهی