عکس پروفایل شتابدهنده ایرسا

شتابدهنده ایرسا (شتاب حامی ایرسا)

عکس پروفایل شتابدهنده ایرسا

شتابدهنده ایرسا (شتاب حامی ایرسا)

نقش‌ها

مرکز نوآوری
نوع مرکز: شتابدهنده
شکل تمرکز: تخصصی

اطلاعات تماس

تلفن تماس
تلفن تماس
دفتر مرکزی
ایران، مرکزی، اراک
پارک علم و فناوری استان مرکزی، بخش تحقیق و توسعه شرکت هواپیما سازی ایرسا، شرکت شتاب حامی ایرسا

بنیان‌گذاران