عکس پروفایل شتابدهنده نیتروژن

شتابدهنده نیتروژن

شتابدهنده زیست فناوری

عکس پروفایل شتابدهنده نیتروژن

شتابدهنده نیتروژن

شتابدهنده زیست فناوری

نقش‌ها

مرکز نوآوری
نوع مرکز: شتابدهنده
شکل تمرکز: تخصصی

اطلاعات تماس

تلفن تماس
دفتر شتابدهنده
ایران، تهران، تهران
بلوار کشاورز، خیابان ایتالیا، پلاک 41، آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی تهران، طبقه همکف