عکس پروفایل شتابدهنده کسب و کار هستی

شتابدهنده کسب و کار هستی

شتابدهنده کشاورزی و صنایع غذایی

عکس پروفایل شتابدهنده کسب و کار هستی

شتابدهنده کسب و کار هستی

شتابدهنده کشاورزی و صنایع غذایی

نقش‌ها

مرکز نوآوری
نوع مرکز: شتابدهنده
شکل تمرکز: تخصصی

اطلاعات تماس

تلفن همراه
دفتر شتابدهنده
ایران، البرز، کرج
ار راه دانشکده، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، ضلع غربی سالن همایش های شهدای پردیس