شتاب دهنده شناختی COGNOTECH

داده‌ها و تحلیل داده

COGNOTECH شتاب دهنده پیشگام در حوزه ی علوم شناختی است. ما فضایی را فراهم آورده‌ایم تا علوم شناختی از آزمایشگاه ها و دانشگاه ها مهاجرت کرده و در قالب تکنولوژی وارد جامعه و زندگی افراد شود. COGNOTECH درصدد است تا جامعه‌ی قدرتمندی از استارتاپ های علوم شناختی ، نوآوران، محققان و کارآفرینان بسازد. اکوسیستمی که می تواند به مسائل روز با نگاه علوم شناختی پاسخ دهد و برای آنها محصولی نوآورانه ارائه کند.

نقش‌ها
مرکز نوآوری
نوع مرکز: شتابدهنده
شکل تمرکز: تخصصی
اطلاعات تماس
نشانی مجموعه
نشانی مجموعه
ایران، تهران، تهران
خیابان ولیـعصـر، زرتشت شــرقـی، پلاک ۳۳ ، کلینیک مغــز و شنـاخــت طبقه ســوم
وبسایت مجموعه
رایانامه
بازدیدهای اخیر