عکس پروفایل شتاب دهنده کسب و کار کیمیای توان گر

شتاب دهنده کسب و کار کیمیای توان گر

خدمات تجاری‌سازی

عکس پروفایل شتاب دهنده کسب و کار کیمیای توان گر

شتاب دهنده کسب و کار کیمیای توان گر

خدمات تجاری‌سازی

اطلاعات تماس

دفترمرکزی
ایران، سیستان و بلوچستان، زاهدان
دروازه خاش-خیابان دانشگاه-کوچه دانشگاه 10-پلاک 0-طبقه زیر زمین-

اعضا هیئت مدیره