شتاب دهنده کسب و کار کیمیای توان گر

خدمات تجاری‌سازی

خدمات تجاری‌سازی

اعضا هیئت مدیره
سیدآرش بنی جمالی
مدیر عامل
سارا ملک شعبانی امیری
رئیس هیئت مدیره
غلام رضا قادری زابلی
عضو هیئت مدیره
بازدیدهای اخیر