شتاب کارا تکنولوژی

سرمایه گذاری وشتابدهی

سرمایه گذاری وشتابدهی

نقش‌ها
مرکز نوآوری
نوع مرکز: شتابدهنده
شکل تمرکز: تخصصی
اطلاعات تماس
ادمین سایت
اعضا هیئت مدیره
علی کاووسی نژاد
مدیر عامل
بازدیدهای اخیر