شرکت ارتباطات زیرساخت

متولی زیرساخت های ارتباطی کشور
فناوری اطلاعات: زیرساخت فناوری اطلاعات

متولی زیرساخت های ارتباطی کشور

نقش‌ها
کسب‌وکار
نوع کسب و کار: سهامی خاص
نوع مالکیت: دولتی
اندازه: بزرگ (بیش از 100 نفر)
نوع فعالیت: خدماتی
اعضا هیئت مدیره
محمدجواد آذری جهرمی
عضو هیئت مدیره
سازمان ها یا نهادهای بالادستی
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
زیرمجموعه
بازدیدهای اخیر