عکس پروفایل شرکت دانش بنیان راد ژن پارس آزما

شرکت دانش بنیان راد ژن پارس آزما (راد ژن پارس آزما)

تولید کننده کیت های تشخیص پزشکی (IVD)

عکس پروفایل شرکت دانش بنیان راد ژن پارس آزما

شرکت دانش بنیان راد ژن پارس آزما (راد ژن پارس آزما)

تولید کننده کیت های تشخیص پزشکی (IVD)

تولید کننده کیت های تشخیص پزشکی (IVD)

شرکت راد ژن آزما در سال 1396 بصورت مسئولیت محدود تاسیس گردیده است. اکنون این شرکت جزو شرکت های بنام بیوتکنولوژی محسوب می شود. مدیران این شرکت همیشه سعی داشته اند که با خلاقیت و تلاش زیاد در گسترش و تعالی صنعت بیوتکنولوژی کشور کوشا باشند و همیشه پیش به سوی تکنولوژی های نوین قدم بر دارند.

اطلاعات تماس

پشتیبانی
سایت شرکت راد ژن پارس آزما
رایانامه