شرکت فناوری های زیست تقلید توکل

دارو و فرآورده های پیشرفته حوزه تشخیص و درمان
اطلاعات تماس
دفترمرکزی
ایران، اصفهان، کاشان
امیر کبیر، خیابان سلمان فارسی، کوچه شهید بوستانکار، پلاک 5، طبقه اول

دارو و فرآورده های پیشرفته حوزه تشخیص و درمان

اعضا هیئت مدیره
شیما توکل
مدیر عامل
هانی توکل
عضو هیئت مدیره
حمید منتظری نجف آبادی
عضو هیئت مدیره
بازدیدهای اخیر