شرکت ماشین برزگر همدان

ساخت و تولید ماشین های خاک ورزی و کاشت مکمل
اطلاعات تماس
دفترمرکزی
دفترمرکزی
ایران، همدان، همدان
کیلومتر 10 جاده تهران – شهرک صنعنی بوعلی – خیابان پانزدهم – پلاک 72

ساخت و تولید ماشین های خاک ورزی و کاشت مکمل

اعضا هیئت مدیره
پروانه ملک محمدی
رئیس هیئت مدیره
محمد خاوری دهقان
عضو هیئت مدیره
بازدیدهای اخیر