عکس پروفایل شرکت ماهان ترابرآذربابجان اردبیل

شرکت ماهان ترابرآذربابجان اردبیل (شرکت بین المللی ماهان ترابر آذربایجان اردبیل)

عکس پروفایل شرکت ماهان ترابرآذربابجان اردبیل

شرکت ماهان ترابرآذربابجان اردبیل (شرکت بین المللی ماهان ترابر آذربایجان اردبیل)

نقش‌ها

کسب‌وکار
نوع کسب و کار: سهامی خاص
نوع مالکیت: خصوصی
اندازه: کوچک (تا 20 نفر)
نوع فعالیت: خدماتی

اطلاعات تماس

تلفن همراه