عکس پروفایل شرکت ملی نفت ایران

شرکت ملی نفت ایران (ملی نفت ایران)

متولی صنعت نفت در ایران

عکس پروفایل شرکت ملی نفت ایران

شرکت ملی نفت ایران (ملی نفت ایران)

متولی صنعت نفت در ایران

اطلاعات تماس

تلفن تماس
روابط عمومی شرکت نفت
ایران، تهران، تهران
خیابان خرمشهر، پلاک ۲۱۴
سایت شرکت ملی نفت ایران
رایانامه
شبکه‌های اجتماعی

سازمان ها یا نهادهای بالادستی

اخبار

دستیابی ایران به فناوری حفر چاه‌های افقی طویل و چندشاخه با بومی‌سازی تجهیز پیشرفته حفاری هدایت‌پذیر

مطالعه