عکس پروفایل شرکت fjco

شرکت fjco

شرکت FJco با مدیریت مهندس عرفان فرجی

عکس پروفایل شرکت fjco

شرکت fjco

شرکت FJco با مدیریت مهندس عرفان فرجی

شرکت FJco با مدیریت مهندس عرفان فرجی

شرکت FJco در سال 1400 توسط مهندس عرفان فرجی تاسیس شد.این شرکت در حوزه فناوری اطلاعت(IT) و نصب زیر ساخت شبکه و دیتاسنتر فعال است

بنیان‌گذاران