شریمد

شکلات سینبیوتیک
کشاورزی: فناوری کشاورزی: غذاهای نوآورانه

شکلات سینبیوتیک

تولید کننده شکلات شامل باکتری‌های پرو بیوتیکی و پروبیوتیک‌های تقویت کننده سیستم ایمنی بدن از منابع طبیعی

نقش‌ها
کسب‌وکار
نوع کسب و کار: استارتاپ
نوع مالکیت: خصوصی
اندازه: کوچک (تا 20 نفر)
نوع فعالیت: تولیدی
دریافت خدمات شتابدهی
شتابدهنده پرتقال
افراک
بازدیدهای اخیر