شمبیت - اندیشمندان پارس شهرراز کیش

پلتفرم جامع ورزش هوشمند

پلتفرم جامع ورزش هوشمند

از شمبه ورزش پلتفرم جامع ورزش هوشمند در عصر دیجیتال و مجموعه ای از ۶ استارتاپ ناب ورزشی مبتنی بر تکنولوژی های بلاکچین و ارز دیجیتال، گیمیفیکیشن، اینترنت اشیاء و برنامه های وفاداری می باشد که با هدف تحول در ساختارها و رویه های سنتی ورزشهای همگانی ، مقابله با بحران کم تحرکی و تسهیل دسترسی مردم به ورزش ، رویدادها و اماکن ورزشی طراحی شده است.

بازدیدهای اخیر