شمسا نوآوران کسب و کار

خدمات تجاری‌سازی
اطلاعات تماس
دفترمرکزی
ایران، تهران، تهران
بیمه ، خیابان شهید مسعودآزمون نیا [بیمه 2 ] ، بزرگراه شهید امیر سر لشگر حسین لشگری[ مخصوص کرج] ، پلاک 31 ، طبقه همکف

خدمات تجاری‌سازی

اعضا هیئت مدیره
مرتضی نظری خرم آبادی
مدیر عامل
سید امیرحسین شبیری
رئیس هیئت مدیره
سیدمحمدرضا حسینی
عضو هیئت مدیره
بازدیدهای اخیر