شهردار من - مدیریت هوشمند خدمات یکپارچه شفق

سامانه هوشمند درخواست و ارائه خدمات حضوری

سامانه هوشمند درخواست و ارائه خدمات حضوری

شرکت مدیریت هوشمند خدمات یکپارچه شفق با هدف دسترسی آسان عموم به خدمت رسانان و مشاغل، سامانه هوشمند درخواست و ارائه خدمات حضوری در کشور به نام شهردارمن را ایجاد نموده است. دامنه خدمات شهردارمن تمامی خدمات قابل ارایه درب منزل اعم از تعمیرات، خدمات فنی، بازسازی، نظافت، جابجایی ، فرهنگی و بهداشتی مراقبتی می باشد.

بازدیدهای اخیر